Filmbeitrag: Praktikum im Forstbetrieb | Exakt | MDR